AMAÇ

Günümüzde, Kolorektal kanserleri ve inkontinans rahtsızlıklarına bağlı stoma açılmış hastalara stoma uygulaması ve bakımı  konusunda üçüncü dünya ülkelerinin çoğunda bile yoğun çalışmaların ve derneklerin olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise bugüne kadar bu konuyla ilgili düzenlenmiş sempozyum ve kurslar, Stomaterapi  eğitimi yönünden faydalı olmuş ancak ülkemizde formal bir nitelik kazandırılamamıştır. Ülkemizin bu konuda oldukça geri kaldığı inancında olmamız nedeniyle, Türkiye’nin ilk Ostomi Derneğini Temmuz-2001 tarihinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde değişik şehirlerden doktor ve hemşire katılımları ile faaliyete başlamıştır. İlerleyen dönemlerde T.C. Bakanlar kurulu kararı ile “Türk” ismini almamız uygun görülmüştür. Derneğimizin şu anda toplam 78 üyesi mevcut olup, ilk genel kurulu 06.12.2001 tarihinde ve son genel kurulu Nisan-2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Derneğimizin amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  1. Stomalı hastaların bakım ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik eğitim toplantıları düzenlemek,
  2. Stoma uygulamaları, bakım ve ürünleri konusunda doktor ve hemşirelere yönelik eğitim toplantıları düzenlemek,
  3. Eğitim yetersizliğine bağlı gereksiz ve yanlış ostomi uygulamalarını önleyerek ülke ekonomisine zararı azaltmak, hasta eğitimleri yapmak.
  4. Dernek kapsamında ulusal ve uluslararası Stoma ve bakımı konusunda kongre ve kurslar düzenlemek,
  5. Ülkemizin ihtiyacı olan eğitimli Stoma Bakım Hemşiresi yetiştirmek için sorumlu merkez olarak gerekli girişimlerde bulunmak.
  6. Ostomi Dergisinin bilimsel nitelikli olarak düzenli çıkmasını sağlamaktır.

Prof.Dr.Ömer Alabaz

Türk Ostomi Cerrahi Derneği,  Adana-TÜRKİYE.
Dernek Merkezi: Adnan Kahveci Bulvarı./Adana
Stomaterapi Merkezi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi /Adana
Tef: 322- 3387272    Fax: 322-4584646
e-mail: oalabaz@yahoo.com  veya oalabaz@cu.edu.tr
Web: www.ostomicerrahi.com