Yönetim Kurulu (2017-2020 Nisan Dönemi)

ASİL

Başkan

:Prof. Dr. Emin Uğur Erkoçak

Başkan Yardımcısı

:Yük. Hem. Yasemin Akıl

Sekreter

:Doç. Dr. İsmail Cem Eray

Sayman

:Dr. Öğr. Üyesi Seçil Taylan

Üye

:Yük. Hem. Rabia Cihan

 

DERNEK ÜYELERİ

Emin Uğur Erkoçak

Ali Haydar Alparslan

Ömer Alabaz

Hüsnü Sönmez

Özğür Yağmur

Alper Akınoğlu

Cemalettin Camcı

Hüseyin Ezici

Seçil Taylan

Tülay Işıkbol

Ayşe Nur Kaya

Hatice Buzbay

Emine Parlak

Sultan Öztürk

Tolga Akçam

Ahmet Aslan

Akın Kaya

Mehmet Haznedar

Hatice Özgüner

Akın Şire

Dilek Boyraz

Filiz Gül

Yılmaz Karaoğlan

Cem Parsak

Aliye Okutan

Tevhide Uzel

Nafiye Kılıç

Recep Tuncer

Adnan Kuvvetli

Hayriye Koni

Abdullah Ülkü

Derya Şahin

Dönay Kütükoğlu

Yasmin Herek Akıl

 

Mustafa Baymuş

Fatma Yılmaz

İmran Sakar

Sibel Mutlu

Fatma Bağrıyanık

Nuriye Kabukçu

Fatma Aydoğan

Şule Yüksel

Gürhan Sakman

Gülhan Cömert

Serap Yazıcı oğlu

Ayşe Kılıç

Ayşegül Demirci

Sevinç Temel

Bilgin İnç

Günnaz Şahin

Şenay Kahraman

Emine Yiğit

Ali Süha Yaycıoğlu

İbrahim Büyükdereli

Ferit Eğriparmak

Erdal Seyrek

İlhan Sungur

Bülent Menteş

Ayişe Karadağ

Neşe Ali

Ayhan Gürsoy

Sultan Ayaz

Can Terzier

İsmet Çağlı

Kıyafet Günay

Osman Çaldır

İsmet Yonluk

Faruk Örtlek