GİRİŞ

Son yıllarda, kolon ve rektum kanserlerindeki artış sebeplerine baktığımızda genetik ve çevresel faktörlerin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Teknolojik ilerlemeler sayesinde teşhis ve tedavilerdeki çeşitlilik artmıştır. Ayrıca son yıllarda neo-adjuvan ve adjuvan tedavilerinde eklenmesi ile hastalıksız yaşam sürelerinde uzama sağlanmıştır. Son yıllarda cerrahi alanda ise laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerinin gelişmesi hastaların yaşam kalitesini artırmıştır. Bu kadar gelişme olmasına rağmen degişmeyen hatta zaman zaman hayat kurtarıcı  bir cerrahi uygulama vardır ki çoğu rektum ve kolon cerrahisinde uygulanan gastro-intestinal stomalardır. Kanser dışında inkontinanslı hastalarda da ostomi uygulamaları yaşam kalitesini artıcı bir uygulama olarak yoğun olarak uygulanmaktadır. Zaman zaman temel hastalığından bile daha fazla önem arz eden stoma uygulamaları hastaların yaşam kalitesini de etkilediği bir gerçektir.

Derneğimizin de ismini verdiğimiz ostomi uygulamaları hem cerrah ve hemşireler için hem de uygulanan hastalar için büyük önem taşır. Çünkü cerrahın iyi bir stoma yapması, hemşirenin iyi bir bakım yapması ve hastanın uygulamalar ile ilgili iyi bir eğitim alması önemlidir. Dünyada bu konuda birçok dernek hem cerrahların hem de hemşirelerin eğitiminde yardımcı olmaktadır. Bizim derneğimiz ise doktor ve hemşirelerin eğitimleri yanısıra hastaların sorun ve eğitimleri ile ilgilenmeyi amaç edinmiştir. Derneğimizin üyelerini doktor, hemşire ve stomalı hastalar oluşturmaktadır.

Sizleride derneğimize üye olmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.

2015

Prof.Dr.Ömer Alabaz